• Sol·licitar visita

Dret de Familia

Negociaciò

Amb la finalitat d’oferir una solució integral a la problemàtica matrimonial, el despatx disposa d’assessorament portat a terme per la lletrada M. Àngels Povedano Picola en aspectes com el càlcul de pensions d’aliments a través d´ un estudi econòmic previ adaptat a la situació del client.

Intervenim en la negociació dels aspectes relatius a la separació o divorci amb la finalitat d’arribar a un acord, redactant un Conveni Regulador adaptat a cada client que reculli els punts que detallem a continuació:

  • Custodia dels fills en comú, Individual o compartida i el corresponent règim de visites
  • Atribució de l’ús de la vivenda conjugal, limitació temporal de l’ús i repartiment del parament domèstic.
  • Pensions d’aliments o per desequilibri econòmic entre els cònjuges, alhora com possibles compensacions per desequilibri patrimonial.
  • Liquidació de béns comuns, tant en règim econòmic de separació de bens, com de ganancials o d´ altres.
  • Pensió d’aliments per als fills en comú: Càlcul i reclamació de la pensió. Extinció de la pensió d’aliments.

Sense acord

Quan els cònjuges no arriben a un acord sobre els aspectes relatius a la seva separació o divorci, iniciem la via contenciosa presentant al Jutjat una Demanda de Divorci. Durant tot aquest procés assessorem al client en tot moment assistint-lo al judici i fins a l’obtenció de la sentència.

Si vol presentar una demanda de separació o divorci, contacti amb el despatx i sol·liciti visita presencial per tal de valorar la seva situació i examinar la documentació necessària per iniciar el procediment de divorci.

Una altra situació a tenir en compte és la necessitat de modificar la sentència de separació o divorci existent per un canvi substancial de les circumstàncies que es varen tenir en compte alhora de dictar la sentència a través de la presentació d’una Demanda de Modificació de Mesures.

Aquesta és la via que s’ha d’utilitzar per adaptar la sentència a la nova situació actual: argumentant una variació de circumstàncies com per exemple una millora o empitjorament de la situació econòmica de la persona obligada a abonar la pensió, un augment de les necessitats econòmiques dels fills o una modificació del sistema de guarda dels fills.

  • Augment de la pensió d’aliments
  • Reducció o extinció de la pensió d’aliments
  • Canviar la modalitat de guarda i custòdia dels fills en comú.