• Sol·licitar visita

IMPAGATS

COBRAMENT DE FACTURES: Oferim un servei de reclamació de factures impagades a nivell extrajudicial i judicial per a autònoms i empreses.

Cal tenir en compte que el 85% dels impagats es recuperen per via extrajudicial, consistent en la negociació per part de l’advocat del cobrament dels imports en la data pactada.

Aquest servei inclou la negociació del cobrament, la redacció del Burofax com a via de requeriment fefaent del deute existent i la reclamació del pagament realitzant un seguiment de l’expedient fins a l’efectiu cobrament.

S’iniciarà la via judicial quan transcorri un temps prudencial en el supòsit que el deutor no doni resposta a la reclamació, iniciant el procediment monitori al jutjat.

* En el cas d’empreses o autònoms amb un volum mensual de rebuts impagats, es pot optar per abonar una quota fixa mensual com a forma de pagament d’honoraris (quota fixa a consultar).